A játékról
Miért hatékony a MediBall az elesésből származó balesetek megelőzésében?

Kortól függetlenül érhetnek bennünket kisebb - nagyobb sérülések a napi tevékenységünk során. Ezek egy része inkább csak bosszúságot okoz, míg mások komoly megoldandó feladatokat jelentenek magunk és a családunk számára. A kor előre haladtával ezeknek a sérüléseknek a gyakorisága és veszélye folyamatosan növekszik.

Tehetünk e valamit a megelőzés érdekében?

A feltett kérdés jogos és természetesen válaszra vár. A kor előre haladtával éveinek és tapasztalataink száma növekszik. Ez így helyénvaló. Minden életszakaszunknak megvan a maga szépsége és feladata. Az ifjúkori évek bohóságát, felfedező izgalmát az érettség és bölcsesség időszakai követik. Ez a folyamat élmény és örömteli. Ezzel párhuzamosan fut egy másik folyamat is. Az évek múlásával a test átalakul, és olybá tűnhet, hogy elkerülhetetlen a fizikai és szellemi leépülés. Valaki ezt beletörődéssel nyugtázza, míg mások lelkük mélyén tudják ez nem teljesen helyénvaló így. Panaszmentes, vitális, aktív életre vágynak melyben helye van az örömnek és a boldogságnak. Ehhez nyújt segítséget a MediBall.

A helyesen végzett gyakorlás során a mozgáselvek megfelelő alkalmazásával újra ügyesnek és képesnek érezhetjük magunkat. A megtapasztalt sikerélmény a mozgás során átélt öröm gondoskodik arról a motivációról, melynek következtében az embernek van kedve gyakorolni. Így az a szándék, hogy életminőségünket javítsuk nem csak egy fellángolás, hanem tartós, folyamatos tevékenységgé válik.

A gyakorlás menete a következő: a megfelelő információk birtokában felülvizsgáljuk és korrigáljuk a szokásainkat. Minden alkalommal javítjuk a testtartásunkat. E szerint testtartásunk akkor megfelelőbb, ha a test súlya a csontokon nyugszik és a fejünk a gerincoszlop tetején egyensúlyoz. A test függőleges tengelyének funkcionális használat lehetővé teszi, hogy a súlyunk szabályozottan fusson le a föld középpontja felé.

A mozgás szervrendszere passzív (csont, ízületek) és aktív (izom) részekből áll. A csontozat és a teherviselő ízületek a súlyunkat tartja, míg optimális használat során az izmainkkal a csontjainkat mozgatjuk. Az agyunk pedig folyamatosan szervezi és optimalizálja a test hely és helyzetváltoztató mozgásait.

A MediBall gyakorlója saját élményű mozgást hoz létre oly módon, hogy minden mozdulatot elképzel. A gyakorlás során folyamatosan használja a képzelőerejét. Ez több szempontból is lényeges. Egyrészt mentálisan friss marad, mivel aktívan használja az agyat és a figyelmet. Másrészt, ha vannak is aktuális "égető" problémái, amivel a figyelme tartósan egy másik területre irányul az agy tehermentesedik. Így ebben a megkönnyebbült állapotban töltődik fel energiával.

Régóta van ismeret azzal kapcsolatban, hogy az akarat és a képzelőerő által létrehozott mozgás összehasonlítása során hosszútávon mindig a képzelőerő nyer. A mozgás kialakítása során ez konkrétan azt jelenti, hogy kevesebb erő és igyekezet befektetésével érjük el a hőn áhított célunkat. Ha ahhoz szoktatjuk magunkat, hogy könnyedén felesleges erőfeszítésektől mentesen cselekedve is elérhetjük azt, amit szeretnénk ez új örömteli tapasztalásokat eredményez.

A gyakorlás élményszerűségére nagyon nagy szükségünk van. Ez a megszerzett öröm lát el bennünket energiával és ez az alapja a belső motivációnknak is. Az élmény, amit a mozgás során megélünk, a siker érzete, hogy képes vagyok és fejlődöm, a megtapasztalt szabad tudatállapot boldogság hormont termel. Ez a gyakorló lelkiállapotában tartós pozitív változást idéz elő. A világ ismételten izgalmas, szép, célokat és reményt sejtet. A jókedv a vidámság a mindennapjaink részévé válik. A környezetünk is észreveszi és visszajelez ezzel a változással kapcsolatban. Mindenki szívesebben tölti idejét a boldog, nyugodt és kiegyensúlyozott emberek társaságában. Ez javítja családi, baráti kapcsolatainkat.

E kis kitérő, - ami a gyakorlás szempontjából nagyon is lényeges - után térjünk vissza a mozgásunk fizikai részéhez. Kialakítottuk az optimális testtartást, az eddig helytelenül működő, feleslegesen feszülő izmaink újra ellazultak. A fej elegánsan egyensúlyoz a gerincoszlop tetején, az egyensúlyszervünk a belső fülben azon a függőleges tengelyen van, vagy ahhoz közelít, ahol súlyunk a föld középpontja felé fut. Az elképzeléssel végzett gyakorlás során tudatossá válunk a súlyközéppontunk mozgatásával kapcsolatban. Az egész testünk könnyed felszabadult mozgást végez és az egyensúlyszerv aktív, folyamatos használata lehetővé teszi, hogy egyensúlyunk elvesztését úgy korrigáljuk, hogy a medencét visszabillentjük eredeti helyére, így kerülve el a zuhanást és az eséssel járó sérüléseket. Ráadás gyanánt friss energia járja át a testünket és jótékony hatása szinte megfiatalít bennünket.

Ha betérnek egy MediBall foglalkozásra láthatják , hogy gyakran egyszerre három generáció is jelen lehet, dolgozik és az edzés során értelmet és örömöt talál önmaga fejlesztésében.

A mozgás az egész testet átmozgatja módszeres alapossággal és egyéni vérmérséklettől függően könnyed lágysággal, vagy kirobbanó dinamikával. Kedvünk szerint gyakorolhatunk egyéni és páros játékot. Használhatunk zenét vagy felismerve a lélek csendjét edzhetünk mély belső nyugalomban. A lényeg, hogy játszunk! A játék önfeledtté tesz bennünket, s ez az önfeledt állapotunk az új tapasztalások kapuja! Kortól függetlenül várunk mindenkit 5 éves kortól a szép korúakkal bezárólag.

Tisztelettel: Szilágyi István
06-30/861-56-37

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

www.mediball.hu

facebook.com/mediball

 

További témakörök

 
A MediBall leírása

A MediBall egy új, különleges élményeket nyújtó, a XXI. század minden igényének megfelelő modern sport és mozgásművészeti forma. Jellemzője az emberi intelligencia finomságának, kreativitásának és esztétikumának az egyén és a csapat szintjén történő megjelenése. A mozgás tanulása

során alkalmazott speciális és egyedi módszereknek köszönhetően a gyakorlásban résztvevők az önkifejezés és az önmegvalósítás szintjére érnek. Képessé válnak a tökéletes élmény (a flow állapot) megélésére. Gyakorlása során új versenyzői magatartás alakul ki, amely a viselkedésben is megnyilvánul. A sportoló eredményessé és sikeressé válik, ugyanakkor a végzett munka a személyiségében olyan fejlődést eredményez, amely az élet minden területén megnyilvánul. Új szokásokat alakít, illetve képessé válik a régiek felülvizsgálatára és szükség szerint átalakítására is. Hatására új versenyzési kultúra születik, melyben a szurkolói magatartás is átalakul és a sportélmények új típusú megélése történik. Jellemzője a támogató együttműködés, az örömérzet és a katarzis felemelő érzéseinek közös megélése. Kibontakozik az emberi nagyság és a rá jellemző méltósággal nyilvánul meg.

mediball

A mozdulatok könnyedek erőlködéstől mentesek, a sportági technikák segítségével felismerhetjük az egyes univerzális és természeti törvényeket (gravitáció, centrifugális erő, stb.) és az emberi együttműködés szabályait. Az életfolyamatok térben, időben és dinamikailag meghatározva zajlanak. Az emberi létezés alapja egy három dimenziós tér. Ezt a teret tengelyekkel, irányokkal, arányokkal és a testre ható gravitációs erővel jellemezhetjük. Ezek összefüggéseit tanulmányozva tökéletes testi pozíciót hozhatunk létre. A helyes pozíció a mozgás alapja és meghatározó az élettanilag helyes életfolyamatok, és az egészség szempontjából. A mozgásra időbelisége is jellemző. A pontos mozgás nemcsak térben, hanem időben is rendezett. Ez azt jelenti, hogy a testrészek egymáshoz képest szabályozottan, meghatározott pillanatban mozdulnak el. A figyelem valós idejű jelenléte teszi lehetővé a helyes időbeliség felismerését. Az idő működése logikailag megismerhető és ennek is megvannak a saját törvényszerűségei. Jellemzően, aki jobban gazdálkodik az idővel az eredményesebb lehet a sportban és az életben egyaránt.

mediball

A MediBall sokoldalúságára jellemző, hogy kortól és nemtől függetlenül gyakorolható.A gyakorlás során - érintve az emberi működés minden területét - fizikális, mentális és érzelmi szinkront hozunk létre. Ebben az állapotban vagyunk a leghatékonyabbak, ilyenkor tapasztalható a két agyfélteke együttműködéséből származó hihetetlen erő és lehetőség. Az ember kevesebb energia felhasználásával dolgozik, ám ezzel együtt eredményessége nagyságrendekkel javul.

A benne rejlő lehetőségek kortól függetlenül a legkisebbektől egészen a szépkorúakkal bezárólag alkattól és testfelépítéstől függetlenül felfedezhetőek. Az egyéni képességek folyamatos fejlődésének köszönhetően a motiváció sokáig fennmarad. A sikerélmény hosszú távú, jól megalapozott, dinamikus, az életminőség szempontjából pozitív folyamatokat alakít. A tartalom és a forma, illetve a mennyiség és a minőség szempontjából nézve valós emberi értéket teremt. Minden életszakasznak jellemzői a korosztályhoz kapcsolódó tulajdonságok és a bennük rejlő lehetőségek is. Jól láthatóvá válik az, hogy a három generáció együttműködéséből származó tapasztalatok kölcsönösen fejlesztően hatnak. Az érték teremtés és felismerés minden esetben életkortól függetlenül tiszteletet ébreszt. A kölcsönös tisztelet a reális együttműködés és a valós kommunikáció alapja.

A játékról: MediBall ütő és labda. Az ütő kerete készülhet karbonból, alumíniumból, vagy műanyagból. Az átmérője 26 cm hossza 55cm. A labda átmérője 5.5 cm súlya 55gr.

A játék gyakorlása során ütőt és labdát használunk, ám más sportágaktól eltérően a MediBall gyakorlása során nem vissza ütünk, hanem körkörös mozdulattal elkapunk és az ív megtartása mellett visszalendítjük a labdát.

mediball

A MediBall sokoldalúságára jellemző, hogy egyénileg, párban és csoportban is játszható. Érdeklődés és egyéni beállítódás szerint választhatunk az előre koreografált "kötött" formagyakorlatok és az önkifejezés nagy szabadságát nyújtó kreatív, "szabad" gyakorlatok között. Azok, akik a képességek lemérésében a mérkőzéseket kedvelik a MediBall versenyrendszerében korosztályos és nemek szerinti bontásban, egyéni, páros és vegyes páros kategóriákban mérhetik össze tudásukat.

A MediBall gyakorlásban a mozdulatok felesleges erőlködéstől mentesek, az univerzális és természeti törvényeknek megfelelőek, ezért esztétikusak és energiát adóak. Optimális esetben a feladat elvégzéséhez szükséges energia magában a folyamatban van - autotelikus élményt jelent -, a gyakorlatot a benne érzett öröm miatt végezzük.

Versenyzési lehetőség Magyarországon és külföldön:

A MediBall célja, egy új versenyzési kultúra megteremtése Magyarországon, amelyből hiányzik az agresszivitás, mások okolása a saját hiányosságaink miatt.

Jellemzője, az emberi intelligencia finomságának, kreativitásának és esztétikumának megjelenése az egyén és csapat szinten, emelkedett hangulat, egymás segítése, harmonikus emberi kapcsolatok alakulása és fejlődése.

 

További témakörök

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

6. oldal / 9